• Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid www.elektrapro.ee lehel. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja TargetZero MTÜ (edaspidi andmetöötleja) aadress Telliskivi tn 60/1 Tallinn Harjumaa 10412, registrikood 80567910, e-posti aadress info@targetzero.ee.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

• Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
• Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsustingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu ostes andmetöötlejale jagab.
• Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
• Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.